Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2018 року